FR
domaine thérapeutiques

Informatie geldig per groep

sigma-tau farmaceutische producten omvatten een brede waaier aan preparaten voor belangrijke therapeutische gebieden. Het onderzoeksprogramma ontwikkeld door sigma-tau in de diverse gebieden bezit kenmerken van excellentie dankzij het unieke vermogen om verschillende therapeutische en technologische benaderingen te combineren en door de grote doorbraken die werden bereikt. 


sigma-tau GENEESMIDDELEN VOOR CARDIOLOGIE
ACESISTEM Enalapril + hydrochlorothiazide  LOSAPREX Losartan
AMIODAR Amiodarone
LOSAZID Losartan + Hydrochlorothiazide
DILZENE Diltiazem NAPRILENE Enalapril
EFFICIB
Sitagliptinefosfaat + metformine hydrochloride
NEOPREX Enalapril + Hydrochlorothiazide
ESKIM Poly-onverzadigde vetzuur ethylester
NITRO-DUR Nitroglycerine
ESRADIN
Isradipine
SIVASTIN
Simvastatin
IVOR Bemiparine
TESAVEL Sitagliptinefosfaat
LIBRADIN
Barnidipine
TICLODONE
Ticlopidine
 

 

Het cardiovasculaire en metabolische gebied verschaft geneesmiddelen voor de behandeling van arteriële hypertensie, ischemische hartziekte, ritmestoornissen, hyperlipoproteïnemie en trombose. Cardiovasculaire geneesmiddelen omvatten: nitroderivaten, calciumantagonisten, ACE-inhibitoren, angiotensine II antagonisten, statines, een antibloedplaatjes geneesmiddel, omega-3 poly-onverzadigde vetzuren en bemiparine, een tweede-generatie heparine met laag molecuulgewicht. Daarnaast wordt een nieuw geneesmiddel bestudeerd voor de behandeling van hartfalen, dat zich momenteel in Fase II van de klinische onderzoeken bevindt en een volledig innovatief profiel verschaft doordat het lusitropische werking combineert met een krachtig inotropisch effect zonder een verhoogd zuurstofverbruik. Er bevindt zich ook een nieuw geneesmiddel in de ontwikkelingsfase voor de behandeling van hypertensie (Rostafuroxin) dat veranderingen in de tubulaire reabsorptie van natrium normaliseert geassocieerd met hypertensie, zonder daarbij invloed uit te oefenen op andere receptoren die zijn betrokken bij het regelen van de arteriële druk of bij hormonale homeostase en zonder de effecten te induceren die kenmerkend worden veroorzaakt door diuretica.

›Top

sigma-tau GENEESMIDDELEN VOOR GASTRO-ENTEROLOGIE
FAMODIL Famotidine LIMPIDEX Lansoprazole
 


Het gastro-enterologische gebied is gekenmerkt door anti-ulcus geneesmiddelen, H2-receptor antagonisten en protonpomp inhibitoren, modulatoren van intestinale mobiliteit en probiotica.

›Top

sigma-tau GENEESMIDDELEN VOOR PNEUMOLOGIE
LUKASM Montelukast
SINESTIC Budesonide + formoterol
 


Het respiratorische gebied omvat innovatieve producten voor de behandeling van astma en obstructieve syndromen van de luchtwegen, zoals een antileukotrieen en de combinatie van bèta-2 adrenerge receptoragonisten en een inhalatie-corticosteroïde. 

›Top

sigma-tau GENEESMIDDELEN VOOR INFECTIEZIEKTEN
ACTIRA Moxifloxacin
TALAVIR Valacyclovir
AMPLIUM Ampicillin + Cloxacillin TENACID Imipenem + cilastatine
LORICIN Ampicillin + Sulbactam TROZOCINA Azithromycine
SPECTRUM Ceftazidime VIRUXAN Metisoprinol
 


Het infectieziektegebied omvat orale en injecteerbare antibiotica, alleen of vooraf bepaalde combinaties, die de activiteit van diverse pathogenen kunnen inhiberen, evenals antiirale geneesmiddelen voor systemische toepassingen. 

›Top

sigma-tau GENEESMIDDELEN VOOR UROLOGIE
PROSTIDE Finasteride    
 


Het urologisch gebied verschaft een geneesmiddel voor de behandeling van goedaardige prostaathypertrofie op basis van finasteride, een inhibitor van het enzym 5-alfa-reductase. 

›Top

sigma-tau GENEESMIDDELEN VOOR REUMATOLOGIE
DOLMEN Tenoxicam TAUXIB Etoricoxib
KEPLAT Ketoprofen
TRAXAM GEL Felbinac
 


Het reumatologisch gebied wordt vertegenwoordigd door etoricoxib, een tweede-generatie COX-2 inhibitor, een op tenoxicam gebaseerde NSAID, een transdermaal preparaat (pleister) op basis van ketoprofen en een locale op felbinac gebaseerde topische gel voor de symptomatische behandeling van osteoarticulaire- en spierpees pathologieën. 

›Top

sigma-tau GENEESMIDDELEN VOOR OSTEOPOROSE
DRONAL Alendronate
ADROVANCE Alendronate + Vitamine D
 

 

Het gebied van botmetabolisme en osteoporose verschaft alendronaat, dat behoort tot de bifosfonaatklasse, een molecule die voornamelijk kan worden gebruikt voor de behandeling van osteoporose, alleen of in combinatie met vitamine D. 

›Top

sigma-tau GENEESMIDDELEN VOOR NEUROLOGIE - PSYCHIATRIE
MIGRAPRIM

Lysine acetylsalicylaat + metoclopramide
ELONTRIL

Bupropione

ZIBREN Acetylcarnitine
   
 


Het neurologisch - psychiatrisch gebied verschaft een combinatie voor de symptomatische behandeling van migraineaanvallen, evenals L-acetylcarnitine voor gebruik bij perifere neuropathieën; in de psychiatrie wordt bupropione voorgesteld voor de behandeling van zware depressie.

›Top

sigma-tau GENEESMIDDELEN VOOR ONCOLOGIE
NATULAN Procarbazine TARGRETIN Bexarotene
 


Het oncologisch gebied, waarin sigma-tau zich volledig toelegt op het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe moleculen, stelt momenteel preparaten voor op basis van procarbazine en bexaroteen. Daarnaast is een medisch apparaat verkrijgbaar bestaande uit een orale bio-adherente gel die wordt gebruikt bij gevallen van mucositis veroorzaakt door radio- en chemotherapie.

sigma-tau
erkent het belang van deze onderzoeksinspanning op het gebied van tumorbehandeling en heeft, overtuigd van de raadzaamheid van verschillende therapeutische benaderingen, onderzoeksprogramma's ontwikkeld met het oog op nieuwe innovatieve antikankergeneesmiddelen met verschillende werkingsmechanismen (cytotoxisch, antiangiogeen, cytogedifferentieerd), somatische celtherapie- en radioimmunotherapie kits). Dit ultramoderne programma omvat kenmerken van excellentie door zijn uniek vermogen om verschillende therapeutische en technologische benaderingen naast elkaar toe te passen en door de belangrijke doorbraken die werden behaald.
Van uitzonderlijk belang is het werk op het gebied van biotechnologie, meer specifiek de klinische ontwikkeling van PAGRIT® (Pretargeted Antibody-Guided RadioImmunoTherapy), gebaseerd op het gebruik van originele tumorspecifieke monogekloonde antilichamen die selectief zijn gericht op de tumor, en IART® (Intraoperative Avidination for Radionuclide Treatment) voor de adjuvante radiotherapie van borstkanker.

Deze projecten, die werden opgesteld in het Europese instituut voor oncologie, worden uitgevoerd met deelname van Tecnogen.

Voordeel halende uit de know-how verkregen met Gimatecan, een oraal antitumorgeneesmiddel dat behoort tot de topoisomerase-1 inhibitor familie, de vrucht van het Italiaanse onderzoek (Universiteit van Milaan, Istituto dei Tumori in Milan en sigma-tau), momenteel in Fase II, voert sigma-tau Fase I klinische onderzoeken uit met twee nieuwe antikankermiddelen, namelijk Namitecan (ST1968) en het innovatieve pro-apoptotische en cytodifferentiërend middel Adarotene (ST1926)

›Top

footer