FR
recherche-developpement
recherche-scientifique

sigma-tau is er steeds van overtuigd geweest dat de toekomst van een handelsonderneming afhankelijk is van zijn mogelijkheid tot innovatie. Onderzoek, dat de belangrijkste bron van innovatie vormt, moet adequaat zijn en dient constant te worden ondersteund.
Bij het meest recente onderzoek concentreerde sigma-tau zich op een aantal hoofdlijnen. Enerzijds is er de chemische en farmacobiologische studie van carnitines, substanties van natuurlijke oorsprong die bijzonder geschikt zijn voor het corrigeren van de biochemische en metabolische defecten die de oorzaak vormen van verschillende ziektes.
Een tweede aspect houdt verband met de geëngageerdheid van het bedrijf in therapeutische gebieden waar het specifieke know-how bezit en/of met wat nu als een geconsolideerde aanwezigheid wordt beschouwd, zoals cardiovasculaire, metabolische en centralezenuwstelsel gebieden.

Het derde punt dat het vermelden waard is, is dat het werk wordt uitgevoerd in gebieden die relatief nieuw zijn voor sigma-tau, zoals oncologie en auto-immuunziekten, die belangrijke therapeutische indicaties omvatten met betrekking tot klinische en ethische belangrijkheid.

Daarnaast heeft sigma-tau, in samenwerking met de non-profit organisatie 'Medicines for Malaria Venture' (MMV), een project opgestart dat gericht is op het verkrijgen van de internationale vergunning voor een geneesmiddel voor de behandeling van malaria, waarbij gebruik werd gemaakt van de eigen industriële know-how met betrekking tot ontwikkeling teneinde het geneesmiddel beschikbaar te kunnen stellen in landen waar nog steeds miljoenen slachtoffers vallen.

footer