FR
mentions-legales
Wettelijke kennisgeving

Website editor:


sigma-tau Pharma Belgium bvba/bvba

Een dochtermaatschappij volledig in eigendom van sigma-tau Finanziaria S.p.A.
Tour et Taxis, Havenlaan 86C, Bus 204
1000 Brussel

Tel. +32 (0)2 420 93 16

Fax +32 (0)2 732 12 81

mailbox@sigma-tau.be

TVA BE 0816.612.415 RPM Bruxelles
Bank: BNP Paribas Fortis sa/nv

Montagne du Parc 3
1000 Brussels
Belgium

SWIFT/BIC: GEBABEBB

IBAN: BE73001717070960

Internet provider:


Tenzij anders vermeld, zijn het ontwerp en de inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot: informatie, voorspellingen, gegevens, afbeeldingen, type karakters, diagrammen, opmerkingen, opinie en analyses) van de website van sigma-tau Pharma Belgium bvba de exclusieve eigendom van sigma-tau Pharma Belgium bvba; de relatieve gebruiksrechten zijn voorbehouden voor de sigma-tau groep en zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving, inclusief de wetgeving op copyrights, auteursrechten, handelsmerken, patenten, enz. De handelsmerken, logotypes en bedrijfsnamen zijn eigendom van sigma-tau Pharma Belgium bvba en/of andere bedrijven die behoren tot de sigma-tau groep. Gebruik ervan is verboden zonder de schriftelijke toestemming van sigma-tau Pharma Belgium bvba

De naam sigma-tau Pharma Belgium bvba en de namen van de andere bedrijven die behoren tot de sigma-tau groep kunnen onder geen enkele voorwaarde door derden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van sigma-tau Pharma Belgium bvba. Elk gebruik voor advertentiedoeleinden is verboden zonder de hoger genoemde toestemming, zelfs als er om het even welke vorm van samenwerking bestaat tussen de derde partij en sigma-tau Pharma Belgium bvba of een ander bedrijf dat behoort tot de sigma-tau groep, inclusief het gebruik van hypertext-links naar andere bedrijven van de sigma-tau groep.

Geschreven materiaal opgenomen op de website van sigma-tau Pharma Belgium bvba mag alleen worden gedownload of afgedrukt voor persoonlijk gebruik. In alle andere gevallen is reproductie, zelfs gedeeltelijk, zowel analoog als digitaal, verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of editor.

Citaten zijn toegelaten voor nieuwsitems, studies of revisies, op voorwaarde dat ze zijn voorzien van de naam van de auteur en van vermelding van de bron als "sigma-tau Pharma Belgium bvba.", inclusief het internetadres (www.sigma-tau.be).

sigma-tau Pharma Belgium bvba doet er alles aan om nauwkeurige en bijgewerkte informatie te verschaffen, maar kan de nauwkeurigheid, tijdloosheid of volledigheid niet garanderen van de informatie opgenomen in de website, www.sigma-tau.it.

sigma-tau Pharma Belgium bvba kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welk gebruik van deze website, of van een website hiermee verbonden, buiten de doelstelling van algemene informatie, en verwijst voor elke bevestiging of analyse van de hierin opgenomen informatie naar officiële publicaties of naar rechtstreekse contactgegevens met bedrijfsvertegenwoordigers die hiervoor zijn aangesteld.

De informatie opgenomen op de website van sigma-tau Pharma Belgium bvba vormt geen verzoek tot aankoop, levering of verkoop van geneesmiddelen geproduceerd en/of verkocht door sigma-tau Pharma Belgium bvba

De informatie opgenomen op de website van sigma-tau Pharma Belgium bvba is niet bedoeld voor het verschaffen van medische aanbevelingen en vervangt op geen enkele manier de relatie tussen personen en hun arts. Alle relevante informatie dient te worden besproken met een arts.

sigma-tau Pharma Belgium bvba verwerpt alle verantwoordelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door derde partijen kan worden veroorzaakt en die het gevolg kan zijn van fouten of onnauwkeurigheden of van verouderde informatie.

sigma-tau Pharma Belgium bvba verwerpt alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van verbonden externe websites, waarvan de verantwoordelijkheid uitsluitend ligt bij de respectieve auteurs en editors.

sigma-tau Pharma Belgium bvba aanvaardt externe links naar de homepagina van zijn website, op voorwaarde dat ze expliciet werden goedgekeurd door sigma-tau Pharma Belgium bvba

sigma-tau Pharma Belgium bvba kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade veroorzaakt door links naar zijn website, zelfs niet in geval van computervirussen of andere externe oorzaken, en behoudt het recht om juridische acties te ondernemen tegen activiteiten die zijn bedoeld om de website schade toe te brengen of het gebruik ervan te beperken.

footer