FR
recherche-developpement
domaines-recherche

Cardiovasculaire ziekte, metabolisme, oncologie, immunologie, centraal en perifeer zenuwstelsel. 41 projecten, 28 klinische indicaties bestudeerd met 16 moleculen die eigendom zijn van sigma-tau, waarvan de meeste (13) nieuw en origineel zijn.
Dit zijn de gebieden en doelstelling van sigma-tau onderzoek, dat wordt uitgevoerd in de volgende centra:

 

Cardiovasculair - sigma-tau ontwikkelde en patenteerde Istaroxime, een innovatief geneesmiddel voor de behandeling van hartfalen, dat momenteel Fase II klinische onderzoeken ondergaat en het onderwerp is van een onderzoeks-, ontwikkelings- en marketing-akkoord met Debiopharm S.A. (Zwitserland). Er zijn ook klinische onderzoeken gepland voor een nieuwe behandeling van hypertensie (Rostafuroxin).

Metabolisme - De ontwikkeling van geneesmiddelen die kunnen inwerken op de regeling van glucosegehalten zonder daarbij ernstige secundaire metabolische veranderingen te veroorzaken, is het doel van het onderzoek van sigma-tau op het gebied van type 2 diabetes.
Het eerste geneesmiddel van deze reeks, Teglicar, ondergaat momenteel Fase II klinische onderzoeken bij menselijke proefpatiënten.

Immunologie en ontsteking - Het doel van het onderzoek van sigma-tau op dit gebied is de identificatie van innovatieve geneesmiddelen, zowel kleinmoleculaire als biotechnologische middelen, voor de immunotherapie van tumoren, ontstekingsziekten en auto-immuunziekten.

Oncologie en immunologie: geïntegreerde benaderingen voor kankerbehandeling - sigma-tau erkent het belang van het leveren van zware inspanningen op het gebied van kankertherapie en heeft, in overtuiging van de raadzaamheid van het gebruik van meerdere therapeutische benaderingen, onderzoeksprogramma's ontwikkeld gericht op innovatieve antikankergeneesmiddelen met verschillende werkingsmechanismen (cytotoxisch, antiangiogeen, cytodifferentiërend), somatische celtherapie en radioimmunotherapie-kits. Deze programma's bezitten excellente kenmerken, zowel wat betreft de uniekheid van het combineren van verschillende therapeutische benaderingen en technologieën, als wat de belangrijke behaalde doorbraken betreft.
Van bijzonder belang is de moeite die sigma-tau zich getroost heeft met betrekking tot onderzoek op biotechnologisch gebied, voornamelijk de ontwikkeling van PAGRIT® (Pretargeted Antibody-Guided Radio-ImmunoTherapy), dat bestaat uit het gebruik van originele tumorspecifieke monoklonale antilichamen, selectief overgebracht op de tumor, en van IART (Intraoperative Avidination for Radionuclide Treatment) voor adjuvante radiotherapie bij borstkanker.
Deze projecten, die oorspronkelijk werden ontwikkeld in het Europese instituut voor oncologie, worden uitgevoerd in samenwerking met Tecnogen.
Op basis van de know-how verkregen met Gimatecan - een oraal antikankermiddel dat behoort tot de topoisomerase I inhibitor klasse, dat de vrucht is van Italiaans onderzoek (Universiteit van Milaan, het tumorinstituut van Milaan en sigma-tau), momenteel in Fase II, ontwikkelt sigma-tau op dit ogenblik twee nieuwe antikankermiddelen in klinische onderzoeksfase I, d.w.z. de injecteerbare toposiomerase 1 Namitecan en het nieuwe, unieke proapoptotische en cytodifferentiërende middel Adarotene.

Centraal en perifeer zenuwstelsel - In dit gebied is de aandacht gericht op het identificeren van geneesmiddelen voor de behandeling van depressie, angst, pijn en degeneratieve stoornissen door de exploratie van innovatieve mechanismen en farmacologische targets met als doel het combineren van de doeltreffendheid en verminderde bijwerkingen.
Daarnaast wordt momenteel een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van de ziekte van Parkinson (ST1535) onderzocht bij menselijke proefpatiënten.

Een gebied waarover sigma-tau uitermate trots is op de behaalde resultaten, is dat van de zeldzame ziekten.
Volgens de Amerikaanse wetgeving wordt een ziekte als 'zeldzaam' gedefinieerd als deze 200.000 personen treft in de Verenigde Staten, of 1 op 1200 personen. In andere landen is de definitie meer beperkt. In Europa zijn, volgens de definitie opgesteld door de Working Group on Rare Diseases, een instituut van de Europese Commissie, zeldzame ziekten deze die minder dan 5 op 10.000 personen aantasten.
sigma-tau is er steeds van overtuigd geweest dat de studie van zeldzame ziekten een integraal onderdeel moet vormen van zijn onderzoeksactiviteit. De reden daarvoor ligt in de diepgewortelde overtuiging van het bedrijf dat ontwikkelingen op het gebied van moleculaire biologie er snel toe zullen leiden dat aandoeningen in steeds kleinere subgroepen worden geclassificeerd en dat de opgedane ervaring met zeldzame ziekten van onschatbare waarde zal blijken voor de ontwikkeling van nieuwe-generatie geneesmiddelen.
Deze overtuiging wordt nog versterkt door het feit dat sigma-tau het vierde bedrijf ter wereld was dat, in 1984, de United States Orphan Drug Designation heeft gekregen, waarna er nog zeven volgden; er werden vijf nieuwe designaties toegekend door de Europese autoriteiten.
Een ander streefdoel met betrekking tot het vergroten van de kennis over zeldzame ziekten was de vertaling en presentatie voor de Italiaanse professionele zorgverleners van The Physicians' Guide To Rare Diseases, een fundamenteel werk dat een belangrijk naslagwerk vormt voor artsen in het herkennen en diagnosticeren van zeldzame ziekten. Het project was een enorm succes en verkreeg substantiële erkenning uit de wetenschappelijke en culturele wereld.

Biologische farmacologie - Bij sigma-tau betekent het voeren van onderzoek in de eerste plaats het exploreren van nieuwe wegen en het uitproberen van originele i.p.v. traditionele benaderingen. Dit is het beleid van het bedrijf voor wat betreft biologische farmacologie als alternatief voor de klassieke benadering.
De grondreden van deze filosofie is de vaststelling dat, bij gezonde organismen, cellen perfect zijn georganiseerd en op de beoogde manier met elkaar communiceren. Elke verandering in dit evenwicht leidt tot een pathologische aandoening. In dit opzicht betekent het toedienen van een medicinale behandeling ook het herstellen van het verstoorde evenwicht; dit betekent het respecteren van de levenskwaliteit van de patiënt die geneesmiddelen moet nemen door behandelingen voor te stellen die zowel doeltreffend als goed verdraagbaar moeten zijn.
Dit is het kader waarin belangrijke onderzoeks- en ontwikkelingslijnen worden uitgevoerd waarbij synthetische of natuurlijke geneesmiddelen worden vergezeld van de nieuwe mogelijkheden aangeboden door de biotechnologie, alle gericht op dezelfde doelstelling: het welzijn van de patiënt.
Dit is de filosofie achter de ontwikkeling van carnitines, endogene substanties zonder bijwerkingen die een rol spelen in de processen waardoor cellen hun energie verkrijgen. De studie van carnitines maakt de ontwikkeling mogelijk van preparaten met een bewezen doeltreffendheid tegen metabole stoornissen die congenitaal of secundair aan een aantal klinische condities zijn.
Een andere belangrijke onderzoeksector bij sigma-tau is de ontwikkeling van geneesmiddelen die tegemoet komen aan de behoeften van individuele patiënten in plaats van de behandeling van de ziekte in het algemeen. Vandaar de studie van behandelingen voor specifieke vormen van kanker bij individuele patiënten, of van antihypertensieve geneesmiddelen voor een groep hypertensieve patiënten met specifieke genetische kenmerken.

Gepersonaliseerde behandeling - Een andere doelstelling van het sigma-tau onderzoek is de personalisatie van behandeling, die kan worden verkregen met geneesmiddelen die niet alleen gericht zijn op de te behandelen ziekte, maar ook op subpopulaties van patiënten die, wegens hun genetische kenmerken, een respons kunnen vertonen op de behandeling.
Genetische mapping-studies van hypertensieve patiënten voor het bepalen van de genen die zijn geassocieerd met bepaalde vormen van hypertensie kunnen, bijvoorbeeld, de identificatie mogelijk maken van genetische wijzigingen bij deze patiënten en zodoende de ontwikkeling bevorderen van specifieke geneesmiddelen voor deze subpopulatie.
Ook gebaseerd op deze filosofie zijn ontwikkelingslijnen voor immunotherapiemiddelen en vaccins in het oncologisch gebied; dit zijn allemaal activiteiten die, in lijn met de hypertensiestudies, op dit ogenblik gepland zijn in de onderzoeksfaciliteiten van de groep.

 

footer